Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
iic_sofia

Lavoro

 

Lavoro
Обява н.1

Италианският културен институт търси фирми с възможност да предоставят персонал за оптимизиране функцията на предлаганите услуги. В частност се търсят фирми, които могат да предоставят услуги свързани с преподаването на италиански език и култура според критериите на Европейската езикова рамка за преподаване на чужди езици и персонал притежаващ Диплома за висше образование.
Изискванията на работното време в курсовете са от 9,00 до 13,00 и от 17 до 21,00 от понеделникдо петък и от 9,00 до 13,00 в събота и неделя. Обръща се внимание, че поради характера и естеството на дейността, която извършва Институцията, кандидатът трябва да отговаря на най-високи професионални и поведенчески изисквания.
Офертите с съответните CV –та на избраните от Фирмите кандидати, заитрересувани от тази обява, трябва да пристигнат до 16,00 ч. на 25 март 2016 г. в седалището на Италианския културен институт на ул. Париж 2 б. За достоверен ще се приема пощенският печат или печатът с входящ номер на Института.

Обява н.2

Италианският културен институт търси фирми с възможност да предоставят персонал за оптимизиране функцията на предлаганите услуги. В частност се търсят фирми, които могат да предоставят двуезичен персонал за администрацията, който да дава обща информация; да работи с телефонна централа и информационни програми, ползвани в работата на администрацията, да извършва записвания и форми на плащане в употреба, както и разпределение на зали, курсове и курсисти.
Изискванията на работното време в курсовете са от 9,00 до 13,00 и от 17 до 21,00 от понеделникдо петък и от 9,00 до 13,00 в събота и неделя. Обръща се внимание, че поради характера и естеството на дейността, която извършва Институцията, кандидатът трябва да отговаря на най-високи професионални и поведенчески изисквания. Персоналът предложен за тази обява ще бъде обект на проверка от страна на Комисия от Института на 29 март 2016 г. от 12,00 ч. в седалището на Езиковите курсове на бул. П. Евтимий, 21.
Офертите с съответните CV –та на избраните от Фирмите кандидати, заитрересувани от тази обява трябва да пристигнат до 16,00 ч. на 25 март 2016 г. в седалището на Италианския културен институт на ул. Париж 2 б. За достоверен ще се приема пощенския печат или печата с входящ номер на Института.

Обява н.3

Италианският културен институт търси фирми с възможност да предоставят персонал за оптимизиране функцията на предлаганите услуги. В частност се търсят фирми, които могат да предоставят услуги свързани с хигиенизирането/почистването на Италианския културен институт на ул. Париж 2 б и на седалището на курсовете на бул. Патриарх Евтимий, 21.
Изискванията на работното време в курсовете са от 9,00 до 13,00 и от 17 до 21,00 от понеделникдо петък и от 9,00 до 13,00 в събота и неделя. Обръща се внимание, че поради характера и естеството на дейността, която извършва Институцията, кандидатът трябва да отговаря на най-високи професионални и поведенчески изисквания.
Офертите с съответните CV –та на избраните от Фирмите кандидати, заитрересувани от тази обява трябва да пристигнат до 16,00 ч. на 25 март 2016 г. в седалището на Италианския културен институт на ул. Париж 2 б. За достоверен ще се приема пощенския печат или печата с входящ номер на Института.

67