Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Обяви за работа

 

Обяви за работа

;

Обява № 1 / 2021 г.

Италианският културен институт търси фирми с възможност да предоставят персонал за оптимизиране функцията на предлаганите услуги. В частност се търсят фирми, които могат да предоставят двуезичен персонал за администрацията, който да дава обща информация за езиковите курсове; да работи с телефонна централа и информационни програми, ползвани в работата на администрацията, да извършва записвания и да приема плащания на такси, както и да организира разпределението по зали на курсове и курсисти.

Персоналът трябва да покрива следното работно време: понеделник до петък от 9,00 до 13,00 и от 17 до 21,00, събота и неделя от 9,00 до 13,00 ч. Работното време и периодите на работа са примерни и могат да претърпят промени по време на годината.

Обръщаме внимание, че поради естеството на дейността на института, кандидатите трябва да отговарят на високи професионални и поведенчески изисквания. Персоналът, предложен за тази обява, ще бъде обект на проверка от страна на комисия от института.

Офертите със съответните CV-та на избраните от фирмите кандидати трябва да пристигнат до 16,00 ч. на 19 декември 2020 г. по имейл на iicsofia@esteri.it

 

Обява № 2 / 2021 г.

Италианският културен институт търси фирми, които да предоставят персонал за оптимизиране функцията на предлаганите услуги. В частност се търсят фирми, които могат да предоставят услуги, свързани с хигиенизирането/почистването на Италианския културен институт на ул. Париж 2 б и езиковия център на бул. Патриарх Евтимий, 21.
Обръщаме внимание, че поради естеството на дейността на института, кандидатите трябва да отговарят на високи професионални и поведенчески изисквания.
Офертите със съответните CV-та на избраните от фирмите кандидати трябва да пристигнат до 16,00 ч. на 19 декември 2020 г. по имейл на iicsofia@esteri.it

 

Обява № 3 / 2021 г.

Италианският културен институт търси фирми с възможност да предоставят персонал за оптимизиране функцията на предлаганите услуги. В частност се търсят фирми, които могат да предоставят услуги свързани с преподаването на италиански език и култура, съобразени с критериите на Европейската езикова рамка за преподаване на чужди езици, включващо притежание на Диплома за висше образование издадена от Университет.

Присъствените курсове и дистанционните такива се провеждат в следните часове: от 9,00 до 13,00 и от 17 до 21,00 в дните от понеделник до петък и от 9,00 до 13,00 в събота. Часовете и продължителността на курсовете са ориентировъчни и могат да претърпят промяна в течение на годината. Обръщаме внимание, че поради естеството на дейността на института, изборът на преподаватели от страна на фирмата трябва да отговарят на високи професионални и поведенчески изисквания и да притежават диплома, даваща им право да преподават италиански език на чужденци.

Офертите със съответните CV-та на избраните от фирмите кандидати трябва да пристигнат до 15,00 ч. на 10 януари 2021 г. по имейл на адрес iicsofia@esteri.it

Обява № 4 / 2021 г.

ВЪЗЛАГАНЕ АДМИНИСТРИРАНЕТО НА КОМУНИКАЦИЯТА, ГРАФИКАТА И СОЦИАЛНИТЕ КАНАЛИ НА ИТАЛИАНСКИЯ КУТЛУРЕН ИНСТИТУТ В СОФИЯ

Италианският културен институт в София търси фирма, която да извършва оптимизиране функционалността на услугите, предлагани от Института. По-специално се търси дружество, което да осигури двуезични българо-италиански специалисти, на които да бъде поверено изпълненето на графиката, комуникацията и социалните канали на Института.

Услугите трябва да бъдат предоставени в периода от 15 юли 2021 г. и максимум до 15 декември 2021 г. Общият брой часове, предвидени за заявената услуга, е 400.

Професионалистите, които фирмите ще предложат, трябва да отговарят на следните изисквания:

а) отлични познания по италиански и български;

б) квалификация в дисциплини, свързани с необходимия профил;

в) ИТ познания: отлични умения за използване функциите на основните социални мрежи (Facebook, Twitter, Instagram и др.);

г) отлични познания на основните графични програми (н.пр. Adobe Photoshop, Illustrator) и поддръжка на уеб страници;

д) предишен опит и доказване на компетенциите, свързани с комуникацята.

Каним заинтересованите фирми да подадат офертата си за желаната услуга и автобиографиите на предлаганите от тях професионалисти до 15/09/2021, само и единствено по имейл на iicsofia@esteri.it

 


67