Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Библиотека

 

Библиотека

Библиотеката на Италианския културен институт в София има над 2000 тома, разделени между италианска и чуждестранна художествена литература, есета и книги за юноши, големите класици, както и нови предложения.
Приятно четене!

 

Адрес: бул.Патриарх Евтимий 21, София

Работно време:

сутрин от понеделник до петък от 09.00 до 13.00ч

Вечер от понеделник до четвъртък от 16.30 до 19.30ч.

corsi@iicsofia.org

tel: +3592 981 26 04,0879 402 137

 

ПРАВИЛНИК НА БИБЛИОТЕКАТА

Обща информация

Библиотеката на Италианския културен институт в София се намира в неговото седалище на ул. „Париж“ № 2Б.

Достъпът до библиотеката е свободен и е разрешен от понеделник до петък от 10.00 до 13.00 часа.

За заемане на книги за дома се изисква записване за библиотеката.

Записване за библиотеката

Всички български и чуждестранни потребители на библиотеката, които искат да заемат книги за дома, трябва задължително да попълнят формуляра за записване, предоставен от секретариата на Италианския културен институт. За да могат да се регистрират, е нужно да покажат валиден документ за самоличност, на който ще бъде направено копие за съхранение в регистъра на библиотеката, надлежно да попълнят формуляра за записване и да подпишат правилника и разпоредбите за обработка на личните данни.

Записването е безплатно и безсрочно.

Ползване на книги в библиотеката и заемане за дома

Книгите в шкафовете в двете зали на библиотеката могат да се ползват на място.

Потребителите трябва да се държат така, че да не смущават другите потребители на библиотеката и работещите в Института служители.

Не се заемат за дома едноезични и двуезични речници, монографии посветени на изкуството и фотографията, ценни издания и учебници. Могат да се заемат за дома САМО ДВЕ КНИГИ за максимален срок от ЕДИН МЕСЕЦ. Срокът на заемане може да се удължава само с още един месец с обаждане по телефона или с изпращане на съобщение по електронната поща до секретариата на Института.

Санкции и мерки в случай на невръщане или повреждане на заетите книги

В случай на невръщане в срок на заетите книги, Италианският културен институт в София има право да влезе във връзка с потребителя, за да го подкани да върне книгите.

В случай на загубване или повреждане на книгите, Италианският културен институт в София има право да поиска те да бъдат подменени или да бъде заплатена тяхната стойност.

Също така, Италианският културен институт има право временно или окончателно да преустанови заемането на книги за дома за онези потребители, които не върнат заетите от тях книги след второто подканяне и/или след третия месец на заемане.

Всички потребители се запознават, съгласяват и подписват настоящия правилник.

На всички потребители се предоставя копие на същия на италиански и на български език.

Италианският културен институт в София не носи никаква отговорност за изчезването на лични предмети или ценности на потребителите в помещенията на библиотеката.


Място:

ул. „Париж“ № 2Б

44