Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Istituto

 

Istituto
    Италианските културни институти са действащите в чужбина културни
                                     служби на Министерство на външните работи на Италия. В Италия тяхното управление се осъществява от Втори Отдел на Главна Дирекция за Развитие и Сътрудничество в областта на културата (D.G.P.C.C.); В чужбина италианските Посолства и Консулства дават насоки на културните институти и осигуряват тяхната протекция.

Оновната функция, определена със закон, на културните институти е разпространението на италианския език и култура извън пределите на страната за целите на взаимното опознаване и културно сътрудничество между народите, в рамките на отношенията и връзките, които Италия поддържа с останалите страни.

Италианският културен институт в София е създаден през 1950 г. като културен отдел към Посолството на Италия.

Кликни тук за да се запознаеш със списъка от културни институти по света


33