Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Наредба за защита на личните данни (ЕС) 2016/679, чл. 13

 

Наредба за защита на личните данни (ЕС) 2016/679, чл. 13

Декларация за защита на физическите лица

при обработването на личните данни

(Наредба за защита на личните данни (ЕС) 2016/679, чл. 13)

При записването на потребител на Италианския културен институт в София, обработката на личните данни е в съответствие с принципа на законност, добросъвестност и прозрачност в защита на правата и основните свободи на физическите лица.

За тази цел, се предоставя следната информация:

1. Титуляр на тази обработка е Министерството на Външните Работи и Международно Сътрудничество (МВнР) на Република Италия, който действа, в конкретния случай, чрез Италианския културен институт в София – ул. Париж 2Б, 1000 София, тел: 0359 2 817080 e-mail: iicsofia@esteri.it PEC: iic.sofia@cert.esteri.it.

2. За евентуални запитвания или оплаквания, заинтересованото лице може да се свърже с длъжностното лице по Защита на Данните (RPD) на МВнР на Италия (пощенски адрес: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 РИМ, тел: 0039 06 36911 (централа), e-mail: rpd@esteri.it; PEC: rpd@cert.esteri.it).

3. Личните данни ще се съхраняват в база данни, използвана за следните цели: покана на събитията, организирани от Италианския културен институт в София, разпространение на бюлетин, популяризиране на курсовете по италиански език, ползване на библиотеката, обяви за конкурси.

4. Обработката на въведените данни се основава на съгласие от страна на заинтересованото лице. При евентуален отказ да предостави данните си, лицето няма да получи достъп до услугите на Института.

5. Обработката на данни от страна на съответните служители на Института ще бъде едновременно на хартиен и електронен носител.

6. Данните, изисквани при записването, ще бъдат обработвани само от администратора и няма да бъдат разпространени към трети страни.

7. На всеки пет (5) години от записването или неговото подновяването, т.е. до 25-ти май 2023 г., Италианският културен институт ще изиска, по електронен път, потвърждение за интереса на потребителите към услугата и ще премахва данните на тези, които не са изпратили потвърждение или при изричния им отказ.

8. Заинтересованото лице може да поиска достъп или поправка на неговите лични данни. Без да бъде засегнат достъпът до услугите, лицето може също така да поиска изтриването на тези данни, както и ограничаването или възражението срещу обработването на същите тези данни. В тези случаи, заинтересованото лице трябва да подаде съответната молба на iicsofia@esteri.it с копие до длъжностното лице по Защита на Данните (RPD) на МВнР на Италия.

9. Ако лицето счита, че неговите права са били нарушени, то може да подаде жалба до длъжностното лице по Защита на Данните (RPD) на МВнР на Италия. Може да потърси отговорност и от Националния гарант за защита на личните данни (Piazza di Montecitorio 121, 00186 РИМ, тел. 0039-06696771 (централа), e-mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it).

Ползвателите на услугите на Института заявяват, че са прочели тази информация и дават своето информирано съгласие за обработката на техните лични данни за горепосочените цели.


850