Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Metodi E Livelli

 

Metodi E Livelli
Методът на преподаване се базира на комуникативно-ситуационния подход и използва най-съвременните способи за преподаване на италианския като чужд език. Целта на метода е да развива четирите основни езикови умения - четене, писане, слушане и говорене - с помощта на текстови, аудио-визуални и мултимедийни материали, допълнени с постоянното упражняване на езика. Методът е допълнен с възможности за дистанционно обучение.

29