Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Езикови курсове

 

Езикови курсове

КУРСОВЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – УЧЕБНА ГОДИНА 2022/2023

Италианският културен институт обновява постоянно всички възможности, които улесняват изучаването на италианския език и култура, като обновява предложенията за обучение с различни по вид курсове, според следните параметри:

- Стандартни курсове по 5 часа седмично: събота от 9:00 до 13:05 ч.

- Динамични курсове по 6 часа седмично: през седмицата

- Интензивни курсове по 8 часа седмично: през седмицата

- Специализирани курсове (разговорен, бизнес, кулинарен и т.н.) при достатъчен интерес

- Подготвителни курсове за изпит CELI.

НИВА

Курсовете по италиански език, предлагани от Италианския културен институт, са разделени по следния начин:

  • 1 цикъл, съставен от 2 модула по 60 часа за начално ниво А1;
  • 1 цикъл, съставен от 2 модула по 60 часа за базисно ниво А2;
  • 1 цикъл, съставен от 2 модула по 90 часа за прагово ниво В1;
  • 1 цикъл, съставен от 3 модула по 70 часа за средно ниво В2;
  • 1 цикъл, съставен от 2 модула по 70 часа за ниво за напреднали С1;
  • 1 цикъл, съставен от 2 модула по 70 часа за ниво за усъвършенстване С2,

съобразени с шестте нива на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), разработена от Съвета на Европа.

Внимание!

1. Кандидати, които вече имат познания по италиански език и желаят да продължат обучението си в Института, могат да направят входящ тест, за да определят нивото си. Цената на входящия тест е 20 лв.

2. Всеки курсист може да получи удостоверение за посещаване на курс, след като е посещавал поне две трети от предвидените за съответното ниво занятия.
Цената на удостоверението е 10 лв.

3. Преместването в друга група е разрешено само при наличието на основателна причина, мотивирана с документ.

4. Институтът си запазва правото да заменя преподавателите по време на учебната година, с цел подобряване качеството на услугите.

5. В случай че даден курс не достигне минималния брой записани курсисти, Институтът запазва правото си да намали общия брой часове на съответния курс според броя на курсистите, както и да предложи алтернативни дни и часове на провеждане на курса.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

При достатъчен интерес, Институтът организира индивидуални и специализирани курсове (специализирана езикова сфера: банкова и финансова, търговска и фирмена, културна, кулинарна и т.н.). Таксата се определя на базата на броя записани курсисти и броя часове. За посещаването на тези курсове се изисква базисно владеене на италиански език.

КАЛЕНДАР

понеделник до четвъртък - 9-13 ч., 17:30-21:30 ч.

петък - 9-13 ч.

Учебната година започва на 24 септември 2022 г. Ваканциите ще бъдат съобразени с коледните празници, с православния Великден и с националните празници.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Езиковият център на Института се намира на леснодостъпно място в центъра на столицата, на бул.”Патриарх Евтимий” 21.


14