Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

XXI Седмица на италианския език по света

Дата:

д/м/г


XXI Седмица на италианския език по света

По повод 700-годишнината от смъртта на Данте и XXI седмица на италианския език по света Италианският културен институт в
София представя следните изложби и публикации:

 

DantePlus 700 - издание София: каталог на изложбата, създаден в сътрудничество с Боноболабо, Равена линк

Специален монографичен и двуезичен брой на „Литературен вестник“, изцяло посветено на Данте, озаглавено „Все още
актуален, винаги божествен“ (в сътрудничество с „Литературен вестник“) линк

 

3. Превод на български на някои „Стихове“ на поета (в сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“)

линк

4. Каталог на двуезичната изложба „Да опознаем Данте“ (в сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“) линк

5. Двуезична брошура с живота и творчеството на поета, озаглавена „Да опознаем Данте“ (в сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“)

Информация

Дата: DA Пон 18 Окт 2021 a Нед 24 Окт 2021

Работно време: От 09:00 до 21:00

Организирано от : Istituto Italiano di Cultura

В сътрудничество с : Università di Sofia

Вход : свободен


923