Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Gli Eventi

Дата:

д/м/г


Gli Eventi

Културната дейност на Италианския културен институт в София обикновено се осъществява в сътрудничество с местни институции. Изявите от по-голям мащаб или циклите от изяви като Италианския фестивал са плод на сътрудничеството между Посолството, Италианския търговски институт и Културния институт. Изявите обикновено са със свободен вход. В случай че са платени, това се отбелязва в календара.

Календар

На хората включени в адресника на института се изпраща редовно отпечатаната програма с изявите, която може да бъде видяна и в интернет страницата. Понякога в нея се отбелязват и значими изяви свързани с италианската култура, но неорганизирани от института.

Изяви в Италия

Този линк предлага бърз преглед на основните културни изяви, състоящи се в Италия. Актуализирането на тази информация не зависи от института.


9