Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Обяви

 

Обяви

Обява 1 за 2020 г.

Италианският културен институт търси фирми с възможност да предоставят персонал за оптимизиране функционалността на предлаганите услуги. В частност се търсят фирми, които да предоставят двуезичен персонал (с италиански и български език) за следните услуги в администрацията на езиковия център: да дава обща информация относно езиковите курсове; да отговаря на телефона и да работи с информационни програми, ползвани от администрацията, да извършва записвания и да пшриема плащания на такси, както и да разпределя зали, курсове и курсисти.

Работното време в администрацията, в рамките на учебните занятия, е от 9,00 до 13,00 и от 17 до 21,00 от понеделник до петък и евентуално от 9,00 до 13,00 в събота и неделя. Работното време и периодът са примерни и могат и могат да претърпят  промени.

Предвид естеството на работа и функциите на институцията, предложеният от фирмата кандидат трябва да отговаря на най-високи професионални и поведенчески изисквания и ще бъде обект на проверка от страна на комисия, съставена от Института.

Офертите със съответните CV-та на предложените от Фирмите кандидати, заинтересовани от тази обява, трябва да пристигнат в
Италианския културен институт по имейл на адрес iicsofia@esteri.it до 16:00 ч. на 19 декември 2019 г.

Обява 2 за 2020 г.

Италианският културен институт търси фирми с възможност да предоставят персонал за оптимизиране функционалността на предлаганите услуги. В частност се търсят фирми, които да отговарят за почистването на Италианския културен институт на ул. Париж 2 б и на седалището на курсовете на бул. Патриарх Евтимий, 21.

Предвид естеството на работа и функциите на институцията, предложеният от фирмата кандидат трябва да отговаря на най-високи професионални и поведенчески изисквания.

Офертите на заинтересованите от тази обява фирми, трябва да пристигнат в Италианския културен институт по имейл на адрес iicsofia@esteri.it до 16:00 ч. на 19 декември 2019 г.

Обява № 3 / 2020 г.

Италианският културен институт търси фирми с възможност да предоставят персонал за оптимизиране функцията на предлаганите услуги. В частност се търсят фирми, които могат да предоставят услуги свързани с преподаването на италиански език и култура, съобразени с критериите на Европейската езикова рамка за преподаване на чужди езици, включващо и притежание на Диплома за висше образование.

Изискванията на работното време в курсовете са от 9,00 до 13,00 и от 17 до 21,00 от понеделник до петък и от 9,00 до 13,00 в събота. Обръща се внимание, че поради характера и естеството на дейността, която извършва Институцията, кандидатът трябва да отговаря на най-високи професионални и поведенчески изисквания.

Офертите, придружени от съответните CV–та на избраните от Фирмите кандидати, заинтересувани от тази обява, трябва да
пристигнат до 15,00 ч. на 20 януари 2020 на адрес iicsofia@esteri.it

 


514